خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه معلولیت و انواع پارادایم های آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بنابراین فرد، به واسطه دسته بندی، مشخصه و صفات طبقه بندی را شناسایی می کند و در واقع، این صفات، حاکی از مشخصه ها و هویتی بالقوه و ظاهری است. اگر فرد بیگانه هرگز اظهار نکند که دارای مشخصه ای است که او را در ردیف یک شخص آلوده، دارای نقص عضو و بی اعتبار قرار می دهد فوراً او را در گروه افراد دارای نقص و بی اعتبار قرار می دهند. بدین ترتیب، گافمن تصمیم می گیرد به واسطه نشانه و نقص، به تعریف خصیصه ای بپردازد که موجب بی اعتباری یک فرد می گردد. علی رغم تعاریف قبلی که فرض می کند نقص، نشانه ای است که اختلال روحی و جسمی را آشکار می سازد، گافمن به تعریف مفهوم نقص در روابط به وجود آمده بین یک خصیصه و دید قالبی اجتماعی می پردازد. در مفهوم نقص، دو نقطه نظر نهفته است: از سویی دیدگاه جامعه وجود دارد زیرا اگر نقص، ناشناخته و پنهان باشد، فرد تا وقتی که این خصوصیت پنهان را حفظ کند در نظر جامعه، بی اعتبار است. از سوی دیگر، نقطه-نظر فرد دارای این خصوصیت پنهان مطرح است. زیرا اگر نقص، شناخته شده و آشکار باشد فرد، خودش احساس بی اعتباری می کند(زیبرا، 1385: 104).

 

 

 

فهرست مطالب

معلولیت

2-3-3-1)تعریف نقص

2-3-3-2)تعریف ناتوانی

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن

2-3-3-4)تعریف معلولیت

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی

2-3-3-12)تعریف تبعیض

2-3-3-13)تبعیض فردی

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی

منابع